Resultat


10-11 juni

 1. Reidar Olofsson, 21 poäng
 2. Lennart Löfgren, 19 poäng SHCP
 3. Jennifer Nylén, 19 poäng
 4. Jens Vallin, 18 poäng
 5. Kerstin Löfgren, 17 poäng
 6. Torbjörn Sennström, 16 poäng SHCP
 7. Gina Öhgren, 16 poäng
 8. Lennart Eriksson, 15 poäng
 9. Magnus Nilsson, 14 poäng SHCP
 10. Samuel Sennström, 14 poäng SHCP
 11. Rune Tomasson, 14 poäng
 12. Gerd Rinzén, 13 poäng
 13. Håkan Svensson, 10 poäng SHCP
 14. Peter Westerlund, 10 poäng
 15. Lennart Öhgren, 9 poäng

3-4 juni

 1. Jennifer Nylén, 30 poäng
 2. Lennart Öhgren, 23 poäng
 3. Lennart Eriksson, 21 poäng
 4. Hans-Erik Westerlund, 19 poäng SHCP
 5. Reidar Olofsson, 19 poäng SHCP
 6. Gerd Rinzén, 19 poäng SHCP
 7. Gina Öhgren, 19 poäng
 8. Björn Öhgren, 17 poäng
 9. Magnus Nilsson, 16 poäng
 10. Håkan Svensson, 15 poäng
 11. Peter Westerlund, 14 poäng
Min golf
Samarbetspartners