ICA-golfen 2021

Tävlingssponsor: ICA Nära i Rossön

Tävlingstid: Torsdagar/fredagar 3/6 – 31/8 2021.

Välkomna att spela ICA-golf! Tävlingen där man spelar med valfri starttid på torsdagar eller fredagar. Spelformen är poängbogey 9 hål. Anmälningsavgiften är 40 kr/deltagare, juniorer 10 kr. Avgiften erläggs i signerat kuvert i greenfeelådan innan ronden. SWISH, 123 085 1071, går också bra. Scorekortet lämnas fullständigt ifyllt efter genomförd rond till kansliet eller i greenfeelådan.

Priser består av presentkort hos ICA-Nära i Rossön.

Veckovinster: 1:a 100 kr, 2:a 50 kr, 3:a 30 kr

Slutvinster: 1:a 1000 kr, 2:a 500 kr, 3:a 300 kr. Slutsegraren får också en pokal.

Tävlingsregler:

Tävlingen spelas detta år från Tee 10-18. Endast en tävlingsrond/vecka. En klass. Slag tilldelas i enlighet med index för hålen 10-18.

Ensamspel är ej tillåtet. Glöm inte att både markör och spelare skall signera scorekortet. Separata scorekort ifylls för varje spelare.

Poängberäkning:

Veckosegraren får 8 poäng, 2:an 6 poäng, 3:an 5 poäng, 4:an 4 poäng 5:an 3 poäng. Övriga deltagare får 2 poäng. Spelaren får tillgodoräkna sig max 10 tävlingsresultat. Den som har flest poäng efter sista deltävlingen är slutsegrare i ICA-golfen 2020.

Tävlingen är handicapgrundande.

Min golf
Samarbetspartners