ICA-Golfen 2023

Tävlingssponsor: ICA Nära i Rossön
Tävlingstid: Torsdagar/fredagar 1/6 – 25/8 2023, (13 omgångar).

Välkomna att spela ICA-golf! Tävlingen där man spelar med valfri starttid på torsdagar eller fredagar. Spelformen är poängbogey 9 hål. Anmälningsavgiften är 40 kr/deltagare, juniorer 10 kr. Avgiften erläggs i signerat kuvert i greenfeelådan innan ronden. SWISH till, 123 0851071 går också bra. Scorekortet lämnas fullständigt ifyllt efter genomförd rond till kansliet eller i greenfeelådan.

Priser består av presentkort hos ICA-Nära i Rossön.
Veckovinster: 1:a 100 kr, 2:a 50 kr, 3:a 30 kr
Slutvinster: 1:a 1000 kr, 2:a 500 kr, 3:a 300 kr. Slutsegraren får också en pokal.

Tävlingsregler:
Tävlingen spelas detta år från Tee 1-9. Endast en tävlingsrond/vecka. En klass. Spelare får, oavsett handicap, välja från vilket tee (gul eller röd) hen spelar.
OBS! Av inlämnat scorekort ska framgå från vilket tee spel skett.
Slag tilldelas i enlighet med index för hålen 1-9. Ensamspel är ej tillåtet. Glöm ej att både markör och spelare skall signera scorekortet.
Separata scorekort ifylls för varje spelare.

Poängberäkning: Veckosegraren får 8 poäng, 2:an 6 poäng, 3:an 5 poäng, 4:an 4 poäng 5:an 3 poäng. Övriga deltagare får 2 poäng. Spelaren får tillgodoräkna sig poäng från maximalt 10 av 13 deltävlingar. Den som har flest poäng efter sista deltävlingen är slutsegrare i ICA-golfen 2023.

Tävlingen är handicapgrundande.

Min golf
Samarbetspartners