Verksamhetsberättelse 2020

NAMN                      FUNKTION/ÅR

Lennart Öhgren, orförande (2020)
Peter Westerlund, ledamot (2020-2021)
Jens Vallin, ledamot (2020-2021)
Christin Jönsson, ledamot (2020-2021)
Ingrid Dahlén Persson ledamot (2020)
Ole Lundgren, ledamot (vice ordf 2020)
Magnus Nilsson, ledamot (2020)
Sören Andersson, ledamot (2020)

Jonas Eriksson, suppleant – 1 (2020)
Dan Persson, suppleant – 2 (2020)
Lars Moberg, suppleant – 3  (2020)

Ewa Mähler, revisor (2020)
Lennart Eriksson, revisor (2020)
Inger Rundqvist, revisorssuppleant (2020)

Gerd Rinzén, valberedning (sammankallande 2020)
Gina Öhgren, valberedning (2020)
Ingrid Dahlén-Persson, valberedning styrelsens repr (2020)

Under året har åtta (8) protokollförda möten hållits (inkl årsmöte).

PERSONAL

Börje Eliasson och Åke Lundgren har avslutat sina anställningar under året.

Olle Bölander har varit anställd hela året och Jan-Inge Jansson har nyanställts från våren 2021. För båda erhålls lönebidrag från Arbetsförmedlingen.

Klubben har också påbörjat ett samarbete med Rossöns IF, där deras anställde, Magnus Berg, är oss behjälplig under sommarsäsongen och våra anställda hjälper idrottsföreningen med skidspår, ishockeyplan och klippning av fotbollsplanen. Detta har fungerat till båda parters belåtenhet.

Ideella krafter har också hjälpt till med klippning och röjning under växtsäsongen.

CORONAÅRET 2020

När pandemin slog till i mars 2020, var vi många i klubbens ledning som trodde att året skulle bli ett väldigt besvärligt år ur ekonomisk synvinkel. Vi fick också lov att ställa in alla tävlingsarrangemang i maj och juni. En Facebookinsamling via SWISH bland medlemmar och sympatisörer gav också ett välkommet bidrag på drygt 10 000 kr.

När vi summerar säsongen kan vi dock konstatera att det blev det bästa året på länge. Antalet greefeegäster ökade med över 30% jämfört med 2019 och antalet medlemmar ökade med över 10%.

Banan har under säsongen varit i ett utmärkt skick, vilket vi kan tacka vår duktiga personal för samt de många ideella arbetstimmar som lagts ner av klubbens medlemmar.

UTBILDNING FÖR GRÖNT KORT

Som tidigare år har Rossöns GK erbjudit nybörjare gratis golfkurs och medlemskap första året i klubben. 2020 deltog 28 personer i denna utbildning. All praktisk utbildning hölls av klubbens pro, Patric Nilsson från Örnsköldsvik, medan klubben ansvarar för de teoretiska delarna i utbildningen.

Satsningen på utbildning och gratis golfkurs leder förhoppningsvis till att vi får fler ”hemmaspelare” på banan.

ANSLAG OCH BIDRAG

Under verksamhetsåret beviljades klubben 32 000 kronor i anläggningsbidrag och 5 900 kronor i marknadsförings-och administrationsbidrag. från Strömsunds kommun. Klubben erhöll även 24 375 kronor i bygdemedel för förbättringar av golfbanan. Från Riksidrottsförbundet erhölls 6 000 kr i ”Coronastöd” och från Sparbanksstiftelsen i Jämtlands län, 5 000 kr för ungdomsverksamhet.

MEDLEMSSTATISTIK 2020-12-31

Fullvärdig medlem                     113
Senior-B (Sverige)                      68
Senior B (utland))                       72
Golfkursmedlem                         23
Passiva                                       2

Totalt:                                278

Vi kan konstatera att medlemsantalet ökat jämfört med föregående år, och att medlemsavgifterna även detta år, ökat marginellt.

  • AKTIVITETER/ TÄVLINGSVERKSAMHET
    Under året har 10 tävlingar anordnats med sammanlagt 156 starter.
  • Under sommaren spelades den uppskattade ICA-golfen under 13 veckor med sammanlagt 168 starter, en ökning med 54 starter.
  • Matchspelstävlingen River Cup, mellan Rossöns GK och Åsele Nya GK, spelades för tredje året i rad. Efter två dagars spel stod Rossöns GK som segrare och tog därmed tredje raka inteckningen i pokalen.
  •  Under säsongen har vi haft 430 greenfeegäster. En ökning från föregående år med drygt 100 gäster.
  • I september arrangerade klubben konferensen/tävlingen ”Ordförandeklubban” för distriktets alla golfklubbar. Konferensen hölls på Rörströmsälvens Natur och Fiske Upplevelser AB:s anläggning. Tävlingen spelades på Rossöns GK och vanns av Rossön representerat av Lennart Öhgren och Magnus Nilsson.
KLUBBMÄSTARE mm

Klubbmästare år 2020:

Hans-Erik Westerlund stod som segrare i klubbmästerskapet, som spelades 1-2 augusti.

Baltzar Open 2020:

Lennart Öhgren, segrade i den gemensamma dam/herrklassen.

ICA-golfen 2020:

Magnus Nilsson blev årets slutsegrare i ICA-golfen.

SLUTORD

Ett mycket speciellt år har tagit slut. När slutorden skrevs 2020 kunde vi inte ana vad säsongen skulle komma att bjuda på. Trots farhågorna under våren om en sämre säsong p g a pandemin, blev verkligheten en helt annan när vi summerar golfåret 2020. Fler greenfeegäster, medlemmar och återvändare till golfen, har medfört att år 2020 varit det bästa på många år för klubben.

Våra nyanställda, Olle, Jan-Inge och Magnus (Rossöns IF), har på bästa sätt, tagit sig an uppgiften att förvalta den fina anläggning Åke och Börje lämnat efter sina pensioneringar.

Vi kommer att fortsätta utveckla banan och allt runt den i den takt de ekonomiska möjligheterna medger, så att den fortsätter att vara en bana som förvånar besökaren med sin fina finish och den gemytliga stämningen kring anläggningen.

Med dessa rader vill vi tacka anställda, sponsorer, gäster och ideella krafter för allt nedlagt arbete säsongen 2020. Vi ser nu fram emot ett nytt spännande golfår 2021.

Rossön i mars 2021

Lennart Öhgren                   Ole Lundgren                Ingrid Dahlén-Persson

Magnus Nilsson                   Peter Westerlund                Sören Andersson

Christin Jönsson                  Jens Vallin

 

 

 

 

 

 

 

 

Min golf
Samarbetspartners