Verksamhetsberättelse 2022

Namn Funktion År

Lennart Öhgren Ordförande 2022
Peter Westerlund Ledamot 2022-2023
Jens Vallin Ledamot 2022-2023
Åke Lundgren Ledamot 2022-2023
Ingrid Dahlén Persson Ledamot 2022
Anton Persson Ledamot, 2022
Magnus Nilsson Ledamot (vice ordförande) 2022
Sören Andersson Ledamot (sekreterare) 2022
Jonas Eriksson Suppleant – 1 2022
Dan Persson Suppleant – 2 2022
Lars Moberg Suppleant – 3 2022
Per-Åke Bölander Revisor 2022
Lennart Eriksson Revisor 2022
Inger Rundqvist Revisorssuppleant 2022
Gerd Rinzén Valberedning (sammankallande) 2022
Gina Öhgren Valberedning 2022
Ingrid Dahlén-Persson Valberedning (styrelsens repr) 2022
Under året harsju (7) protokollförda möten hållits (inkl årsmöte).

PERSONAL
Olle Bölander och Jan-Inge Jansson har varit anställda hela året. För båda har lönebidrag erhållits från Arbetsförmedlingen och Strömsunds kommun..
Olle och Jan-Inge har under icke golfsäsong biträtt Rossöns IF med arbete på ishockeyplanen och Rossöns IF:s skidspår. I gengäld har Rossöns IF:s anställde, Magnus Berg, under golfsäsongen hjälpt till med klippning och övriga göromål på golfbanan. Samarbetet mellan klubbarna har fungerat
tillfredsställande. Kansliet bemannas förtjänstfullt av Pecka Andersson genom ett samarbete med Rossöns Fiskevårdsområdesförening
Ideella krafter har också hjälpt till med klippning, röjning och arbete i serveringen under säsongen.

GOLFÅRET 2022
Banan har varit i ett fantastiskt skick under säsongen, vilket har omvittnats av våra ca 370 greenfeegäster. Vår duktiga personal och många ideella insatser ska ha ett stort tack för att banan varit i fint skick.
Antalet medlemmar ligger på i stort sett samma nivå som föregående år.

UTBILDNING FÖR GRÖNT KORT
Som tidigare år har Rossöns GK erbjudit nybörjare gratis golfkurs och medlemskap första året i
klubben. 2022 deltog 24 personer i denna utbildning. All praktisk utbildning hölls av klubbens pro, Patric Nilsson från Örnsköldsvik, medan klubben ansvarar för de teoretiska delarna i utbildningen.
Satsningen på utbildning och gratis golfkurs leder förhoppningsvis till att vi får fler ”hemmaspelare” på
banan.

ANSLAG OCH BIDRAG
Under verksamhetsåret beviljades klubben 32 000 kronor i anläggningsbidrag och 5 900 kronor i marknadsförings-och administrationsbidrag. från Strömsunds kommun. Från Sparbanksstiftelsen i Jämtland har ett bidrag för ungdomsverksamhet erhållits med 5 000 kr.
Under året skedde också en utbetalning från FORA Försäkrings AB, avseende konsolideringsmedel från tidigare inbetalningar, med 6 700 kr.

INVESTERINGAR
Under året har investering i form av leasing av en modernare ruffklippare skett, vilket förbättrat ruffområdena avsevärt.
Tänkt investering i banan i form av igenläggning av diken och breddning av vissa fairways fick anstå, då sökta bygdemedel för dessa åtgärder inte blev beviljade.
===================================================
MEDLEMSSTATISTIK 2022-12-31
Fullvärdig medlem 100
Senior-B (Sverige) 64
Senior B (utland)) 60
Golfkursmedlem 27
Passiva 3
Totalt: 254
Vi kan konstatera att medlemsantalet minskat med 14 personer jämfört med föregående år, men ökat
med 21 jämfört med 2019, och att erlagda medlemsavgifter ökat med ca 14 000 kr.
Antalet juniorer som är medlemmar uppgår till 36.

AKTIVITETER/ TÄVLINGSVERKSAMHET
* Under året har 13 tävlingar anordnats med sammanlagt 176 starter, en minskning med 23 starter.
* Under sommaren spelades den uppskattade ICA-golfen under 13 veckor med sammanlagt 129
starter, en minskning med 20 starter.
* Matchspelstävlingen River Cup, mellan Rossöns GK och Åsele Nya GK, spelades för femte året i
rad. Efter två dagars spel stod Rossöns GK som segrare och tog därmed sin fjärde inteckning i
pokalen.
* Under säsongen har vi haft ca 370 greenfeegäster.

KLUBBMÄSTARE mm
Klubbmästare år 2022:
Jens Vallin stod som segrare i klubbmästerskapet, som spelades 6-7 augusti.
Baltzar Open 2022:
Reidar Olofsson segrade i den gemensamma dam/herrklassen.
ICA-golfen 2022:
Magnus Nilsson blev årets slutsegrare i ICA-golfen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Min golf
Samarbetspartners