Hål 4/13

 

 
Gul tee 344/299 meter Banans längsta par 4 hål. Skogen till vänster är sidovattenhinder hela vägen mot green. Vid inspel får du se upp för eventuell trafik på Lantmätarvägen som korsar fairway. En placering av flaggan på den bakre platån gör par till ett bra resultat på hålet.
Röd tee 299/255 meter
Par 4
Hcp 2/11
Sponsor: ÖP
Hålvärd: Fam Dahlén & Öhgren
Min golf
Samarbetspartners