Hål 3/12

 

 

Gul tee 315/338 meter Banans signaturhål. Den långtslående bör undvika att träffa stenen mitt i fairway. Skogen till vänster är sidovattenhinder hela vägen mot green. Höjdskillnaden gör att du bör ta en klubba extra för inspel. Den undulerade lilla greenen vaktas av tre greenbunkrar.
Röd tee 241/278 meter
Par 4
Hcp 3/1
Sponsor: ELBK Svarv AB
Hålvärd: Roland Gustafson
Min golf
Samarbetspartners