Hål 1/10

Gul tee 310/329 meter Ett inbjudande öppningshål som är dogleg vänster. Placera utslaget till höger på fairway, så slipper du ligga mask bakom den stora tallen. Ett tvärgående vattenhinder ca 50 meter från green bör undvikas.
Röd tee 234/276 meter
Par 4
Hcp 16/14
Sponsor: Mähler & Söner
Hålvärd: Gerd Rinzén & Lennart Eriksson
Min golf
Samarbetspartners