Välkommen till ett nytt golfår!

Än ligger snön halvmeterdjup på banan...

Än ligger snön drygt halvmeterdjup på banan…

När vi blickar tillbaka på 2017  kan vi konstatera att det varit ett bra år för Rossöns Golfklubb. De senaste årens maskininvesteringar har gjort att banan har varit i ett utomordentligt skick.

Prioritering inför 2018 är fortsatt dränering av vissa ställen på banan; skapande av orange tees och anskaffande av nya flaggor/flaggstänger till greenerna.

I samarbete med SISU och Rädda Barnen har klubben fastställt en handlingsplan mot mobbning, kränkning och diskriminering. Du kan ta del av planen i menyraden under rubriken ”policy”.

Avslutningsvis välkomnar vi er medlemmar till klubbens årsmöte, som kommer att äga rum söndagen den 11 mars 2018 kl 14.00 på Folkets Hus i Rossön.

 

Skriv en kommentar

Min golf
Samarbetspartners