Välkommen till ett nytt golfår!

Både banan och altanräcket är inbäddat i ett tjockt snötäcke.

Vi kan lägga ännu ett år av Rossöns Golklubbs verksamhet till handlingarna. 2018 har varit ett bra år för klubben med en ökning av antalet greenfeegäster och en bana i utmärkt skick. Sommarens torka påverkade inte banan nämnvärt. Fairways och greener var gröna och fina hela säsongen.

Som ni säkert läst trädde många nya golfregler ikraft den 1 januari 2019. Det är en hel del nyheter bl a får du putta med flaggstången i hål; leta boll i max tre minuter; laga spikmärken på green; grunda klubban i pliktområden (tidigare vattenhinder och sidovattenhinder) och plocka bort lösa naturföremål överallt på banan. Läs mer om det nya regelsystemet på golf.se/regler.

Avslutningsvis välkomnar vi er medlemmar till klubbens årsmöte, som kommer att äga rum söndagen den 17 mars 2019 kl 14.00 på Folkets Hus i Rossön.

 

Skriv en kommentar

Min golf
Samarbetspartners