Slutresultat ICA-golfen 2018

 1. Lennart Öhgren, 59 poäng
 2. Gerd Rinzén, 55 poäng
 3. Jens Vallin, 50 poäng
 4. Lennart Eriksson, 33 poäng
 5. Reidar Olofsson, 31 poäng
 6. Peter Westerlund, 22 poäng
 7. Gina Öhgren, 22 poäng
 8. Håkan Svensson, 18 poäng
 9. Torbjörn Sennström, 15 poäng
 10. Ole Lundgren, 14 poäng
 11. Magnus Nilsson, 12 poäng
 12. Anders Öhgren, 10 poäng
 13. Zeb Öhgren, 10 poäng
 14. Kerstin Löfgren, 9 poäng
 15. Charlotta Massop, 8 poäng
 16. Stig Forsén, 8 poäng
 17. Vidar Fahlén, 7 poäng
 18. Björn Öhgren, 6 poäng
 19. Lennart Löfgren, 6 poäng
 20. Jörgen Åkerlund, 6 poäng
 21. Herje Wahlberg, 6 poäng
 22. Samuel Sennström, 5 poäng
 23. Juhani Pajukoski, 4 poäng
 24. Stig Näslund, 3 poäng
 25. Rune Tomasson, 3 poäng
 26. Karin Johansson, 3 poäng
 27. Jonas Ullén, 2 poäng
 28. Karl-Evert Hedström, 2 poäng
 29. Dan Persson, 2 poäng
 30. Tina Hällkvist, 2 poäng
 31. Ingrid Dahlén-Persson, 2 poäng
Min golf
Samarbetspartners