Slutresultat 2020

 1. Magnus Nilsson, 52 poäng
 2. Lennart Öhgren, 49 poäng
 3. Jens Vallin, 48 poäng SHCP
 4. Håkan Svensson, 48 poäng
 5. Jennifer Nylén, 46 poäng
 6. Reidar Olofsson, 38 poäng
 7. Lennart Eriksson, 24 poäng
 8. Gina Öhgren, 21 poäng
 9. Hans-Erik Westerlund, 20 poäng SHCP
 10. Gerd Rinzén, 20 poäng
 11. Stig Forsén, 19 poäng SHCP
 12. Karl-Evert Hedström, 19 poäng
 13. Anton Persson, 18 poäng SHCP
 14. Peter Westerlund, 18 poäng SHCP
 15. Ole Lundgren, 18 poäng
 16. Lennart Löfgren, 13 poäng
Min golf
Samarbetspartners