Resultat

24-25 augusti

1. Jens Vallin, 16 poäng*
2. Håkan Svensson, 16 poäng*
3. Gerd Rinzén, 16 poäng
4. Magnus Nilsson, 14 poäng*
5. Lennart Eriksson, 14 poäng
6. Tina Hällkvist, 12 poäng
7. Lennart Öhgren, 11 poäng*
8. Reidar Olofsson, 11 poäng
9. Peter Westerlund, 5 poäng*
10. Gina Öhgren, 5 poäng

* Vid samma poäng placeras spelaren med det lägsta handicapet före.

————————————————————

17-18 augusti

1. Magnus Nilsson, 18 poäng*
2. Håkan Svensson, 18 poäng*
3. Gerd Rinzén, 18 poäng
4. Reidar Olofsson, 17 poäng
5. Peter Westerlund, 16 poäng*
6. Kerstin Löfgren, 16 poäng
7. Björn Öhgren, 15 poäng
8. Jens Vallin, 14 poäng
9. Anders Öhgren, 13 poäng*
10. Tina Hällkvist, 13 poäng
11. Lennart Öhgren, 11 poäng*
12. Lennart Eriksson, 11 poäng
13. Gina Öhgren, 10 poäng
14. Lennart Löfgren, 9 poäng

* Vid samma poäng placeras spelaren med det lägsta handicapet före.

————————————————————-

10-11 augusti

1, Reidar Olofsson                    19 poäng

2. Jens Vallin                            17 poäng

3, Anders Öhgren                    16 poäng

4.Torbjörn Sennström          15 poäng  HCP

5. Lennart Eriksson              15 poäng  HCP

6. Håkan Svensson              15 poäng  HCP

7. Gerd Rinzén                     15 poäng

8. Magnus Nilsson              14 poäng

9. Lennart Öhgren              13 poäng  HCP

10 Gina Öhgren                  13 poäng

11 Tina Hällkvist                7 poäng

 

3-4 augusti

1. Andreas Cedås                    18 poäng  HCP

2. Reidar Olofsson                 18 poäng

3. Gerd Rinzén                       16 poäng

4. Lennart Öhgren                15 poäng

5. Jens Vallin                          14 poäng

6. Magnus Nilsson               13 poäng  HCP

7. Lennart Eriksson             13 poäng  HCP

8. Tina Hällkvist                   13 poäng

9. Håkan Svensson              12 poäng  HCP

10 Peter Westerlund          12 poäng

11 Gina Öhgren                    4 poäng

 

27-28 juli

 1.  Magnus Nilsson        17 poäng  HCP
 2. Håkan Svensson       17 poäng
 3. Gerd Rinzén               16 poäng
 4. Lennart Öhgren        15 poäng  HCP
 5. Lennart Eriksson      15 poäng  HCP
 6. Reidar Olofsson        15 poäng
 7. Karin Johansson      14 poäng
 8. Jens Vallin                12 poäng
 9. Björn Öhgren            11 poäng
 10. Tina Hällkvist            8 poäng  HCP
 11. Gina Öhgren               8 poäng
 12. Anders Öhgren           7 poäng  HCP
 13. Ingrid Dahlèn-Persson 7 poäng

  20-21 juli

 1. Magnus Nilsson         18 poäng    HCP
 2. Lennart Eriksson     18 poäng
 3. Björn Öhgren            16 poäng
 4. Kebbe Hedström       15 poäng
 5. Reidar Olofsson      14 poäng     HCP
 6. Lennart Löfgren      14 poäng
 7. Jens Vallin                13 poäng    HCP
 8. Håkan Svensson       13 poäng
 9. Torbjörn Sennström 11 poäng  HCP
 10. Anders Öhgren          11 poäng  HCP
 11. Lennart Öhgren        11 poäng
 12. Peter Westerlund      10 poäng  HCP
 13. Albin Hedström         10 poäng  HCP
 14. Kerstin Löfgren         10 poäng  HCP
 15. Gina Öhgren               10 poäng
 16. Magnus Hedström      8 poäng   HCP
 17. Gerd Rinzén                 8 poäng

13-14 juli

1. Reidar Olofsson, 18 poäng
2. Magnus Nilsson, 15 poäng
3. Torbjörn Sennström, 14 poäng
4. Lennart Öhgren, 13 poäng
5. Zeb Öhgren, 12 poäng
6. Björn Öhgren, 11 poäng
7. Rune Tomasson, 10 poäng
8. Anders Öhgren, 9 poäng
9. Jens Vallin, 9 poäng

——————————————–

6-7 juli

1. Peter Westerlund, 18 poäng
2. Jens Vallin, 17 poäng
3. Lennart Öhgren, 16 poäng
4. Lennart Eriksson, 15 poäng
5. Rune Tomasson, 15 poäng
6. Reidar Olofsson, 14 poäng
7. Kerstin Löfgren, 14 poäng
8. Gerd Rinzén, 13 poäng
9. Anders Öhgren, 11 poäng
10. Håkan Svensson, 9 poäng
11. Björn Öhgren, 7 poäng
12. Gina Öhgren, 7 poäng

———————————————

29-30 juni

1. Reidar Olofsson, 18 poäng
2. Torbjörn Sennström, 17 Poäng
3. Lennart Eriksson, 16 poäng
4. Jens Vallin, 15 poäng
5. Mikael Gustavsson, 15 poäng
6. Lennart Öhgren, 13 poäng
7. Samuel Sennström, 13 poäng
8. Gerd Rinzén, 12 poäng
9. Rune Tomasson, 11 poäng
10. Kebbe Hedström, 10 poäng
11. Peter Westerlund, 9 poäng
12. Anders Öhgren, 8 poäng

———————————————

22-23 juni

1. Jens Vallin, 23 poäng
2. Jörgen Åkerlund, 17 poäng
3. Gerd Rinzén, 16 poäng
4. Reidar Olofsson, 15 poäng
5. Magnus Nilsson, 14 poäng
6. Lennart Öhgren, 14 poäng
7. Lennart Eriksson, 13 poäng
8. Anders Öhgren, 9 poäng
9 Joakim Wingstedt, 9 poäng
10. Gina Öhgren, 6 poäng

———————————————–

15-16 juni

1. Jörgen Åkerlund, 19 poäng
2. Jens Vallin, 17 poäng
3. Peter Westerlund, 16 poäng
4. Reidar Olofsson, 14 poäng
5. Lennart Öhgren, 13 poäng
6. Magnus Nilsson, 12 poäng
7. Lennart Eriksson, 12 poäng
8, Joakim Wingstedt, 10 poäng
9. Gerd Rinzén, 9 poäng
10. Gina Öhgren, 7 poäng
————————————————

8-9 juni
1. Jens Vallin, 18 poäng
2. Torbjörn Sennström, 17 poäng
3. Lennart Öhgren, 16 poäng
4. Lennart Eriksson, 15 poäng
5. Magnus Nilsson, 14 poäng
6. Rune Tomasson, 14 poäng
7. Joakim Wingstedt, 12 poäng
8. Gerd Rinzén, 12 poäng
9. Gina Öhgren, 10 poäng
————————————————
1-2 juni

1. Magnus Nilsson, 17 poäng
2. Håkan Svensson, 17 poäng
3. Peter Westerlund, 17 poäng
4.Torbjörn Sennström, 14 poäng
5. Lennart Öhgren, 10 poäng
6. Lennart Eriksson, 10 poäng
7. Gerd Rinzén, 9 poäng
8. Gina Öhgren, 6 poäng
9. Joakim Wingstedt, 4 poäng

Min golf
Samarbetspartners