Resultat

22-23 juni

1. Jens Vallin, 23 poäng
2. Jörgen Åkerlund, 17 poäng
3. Gerd Rinzén, 16 poäng
4. Reidar Olofsson, 15 poäng
5. Magnus Nilsson, 14 poäng
6. Lennart Öhgren, 14 poäng
7. Lennart Eriksson, 13 poäng
8. Anders Öhgren, 9 poäng
9 Joakim Wingstedt, 9 poäng
10. Gina Öhgren, 6 poäng

———————————————–

15-16 juni

1. Jörgen Åkerlund, 19 poäng
2. Jens Vallin, 17 poäng
3. Peter Westerlund, 16 poäng
4. Reidar Olofsson, 14 poäng
5. Lennart Öhgren, 13 poäng
6. Magnus Nilsson, 12 poäng
7. Lennart Eriksson, 12 poäng
8, Joakim Wingstedt, 10 poäng
9. Gerd Rinzén, 9 poäng
10. Gina Öhgren, 7 poäng
————————————————

8-9 juni
1. Jens Vallin, 18 poäng
2. Torbjörn Sennström, 17 poäng
3. Lennart Öhgren, 16 poäng
4. Lennart Eriksson, 15 poäng
5. Magnus Nilsson, 14 poäng
6. Rune Tomasson, 14 poäng
7. Joakim Wingstedt, 12 poäng
8. Gerd Rinzén, 12 poäng
9. Gina Öhgren, 10 poäng
————————————————
1-2 juni

1. Magnus Nilsson, 17 poäng
2. Håkan Svensson, 17 poäng
3. Peter Westerlund, 17 poäng
4.Torbjörn Sennström, 14 poäng
5. Lennart Öhgren, 10 poäng
6. Lennart Eriksson, 10 poäng
7. Gerd Rinzén, 9 poäng
8. Gina Öhgren, 6 poäng
9. Joakim Wingstedt, 4 poäng

Min golf
Samarbetspartners