Resultat

 1. Gerd Rinzén, 38 poäng
 2. Jens Vallin, 37 poäng
 3. Lennart Löfgren, 36 poäng
 4. Reidar Olofsson, 34 poäng
 5. Gunnar Nyström, 33 poäng
 6. Lennart Eriksson, 30 poäng
 7. Björn Calming, 28 poäng
 8. Lennart Öhgren, 28 poäng
 9. Kebbe Hedström, 28 poäng
 10. Roland Bredin, 28 poäng
 11. Gerd Stenström, 26 poäng
 12. Alvar Jonsson, 25 poäng
 13. Stig Forsén, 24 poäng
 14. Gunnar Carlsson, 24 poäng
 15. Christin Jönsson, 19 poäng
Min golf
Samarbetspartners