Resultat

1. Jens Vallin/ Rune Tomasson, 39 poäng
2. Kebbe Hedström/ Christin Jönsson, 38 poäng
3. Kerstin Löfgren/ Lennart Löfgren, 35 poäng
4. Sabrina Jonsson/ Joakim Jönsson, 32 poäng
5. Peter Westerlund/ Lennart Öhgren, 30 poäng
6. Gerd Rinzén/ Lennart Eriksson, 29 poäng
7. Mikael Gustafsson/ Anton Persson, 26 poäng

Min golf
Samarbetspartners