Verksamhetsberättelse 2019

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING UNDER VERKSAMHETSÅRET 2019

Namn

Lennart Öhgren, ordförande-2019
Peter Westerlund, ledamot-2019
Jens Vallin, ledamot-2019
Mikael Gustafsson, ledamot-2019
Ingrid Dahlén Persson, ledamot-2019-2020
Ole Lundgren, ledamot, (vice ordförande)-2019-2020
Magnus Nilsson, ledamot-2019-2020
Sören Andersson, ledamot-2019-2020

Jonas Eriksson, suppleant-1
Dan Persson, suppleant-2
Lars Moberg, suppleant-3

Ewa Mähler, revisor-2019
Lennart Eriksson, revisor-2019
Inger Rundqvist, revisorssuppleant-2019

Gerd Rinzén, valberedning (sammankallande)-2019
Gina Öhgren, valberedning-2019
Ingrid Dahlén-Persson, (valberedning (styrelsens repr)-2019

Under året har åtta (8) protokollförda möten hållits (inkl årsmöte och valberedningsmöte).

 

PERSONAL

Börje Eliasson har varit anställd hela året med lönebidrag. Åke Lundgrens lönebidragsberättigande anställning upphörde 31 mars. Klubben har resterande del av året bekostat anställning av Åke med en summa motsvarande ca 30% av en heltidslön. Från 1:a november är Olle Bölander anställd med lönebidrag.

Ideella krafter har också hjälpt till med klippning under växtsäsongen.

Under de mest intensiva sommarveckorna i juli och augusti har klubben anställt skolungdom för skötsel av klubbens servering. Övrig tid under säsongen har serveringen hållits öppen av klubbens egna medlemmar.

 

BANAN

2019 har varit ett bra år för klubben med en ökning av antalet greenfeegäster och en bana i utmärkt skick. Detta kan vi tacka våra duktiga anställda för och de medlemmar som ideellt hjälpt till med klippning och andra sysslor på banan. Värme i maj gjorde att sommargreener kunde öppnas första veckan i juni.

Ett utecafé öppnades på klubbhuset altan, där greenfeegäster och klubbmedlemmar kunde ta sig en fika under golfrundan. En uppskattad service när ordinarie servering inte hålls öppen.

 

UTBILDNING FÖR GRÖNT KORT

Som tidigare år har Rossöns GK erbjudit nybörjare gratis golfkurs och medlemskap första året i klubben. 2019 deltog 13 personer i denna utbildning. All praktisk utbildning hålls av klubbens pro, Patric Nilsson från Örnsköldsvik, medan klubben ansvarar för de teoretiska delarna i utbildningen.

Glädjande detta år är att 8 av kursdeltagarna redan betalat sin medlemsavgift för 2020.

Satsningen på utbildning och gratis golfkurs leder förhoppningsvis till att vi får fler ”hemmaspelare” på
banan.

 

ANSLAG OCH BIDRAG

Under verksamhetsåret beviljades klubben 32 000 kronor i anläggningsbidrag och 5 900 kronor i marknadsförings-och administrationsbidrag från Strömsunds kommun. Klubben erhöll även 49 100 kronor i bygdemedel för förbättringar av golfbanan.

 

MEDLEMSSTATISTIK 2019-12-31

Fullvärdig medlem                     96

Senior-B (Sverige)                     70

Senior B (utland))                     68

Golfkursmedlem                        10

Passiva                                      3

Totalt:                                    247

Vi kan konstatera att medlemsantalet sjunkit något jämfört med föregående år, men att medlemsavgifterna, för första gången på många år, ökat marginellt.

 

AKTIVITETER/ TÄVLINGSVERKSAMHET

  • Under året har 14 tävlingar anordnats med sammanlagt 220 starter.
  • Under sommaren spelades den uppskattade ICA-golfen under 13 veckor med sammanlagt 114 starter
  • Matchspelstävlingen River Cup, mellan Rossöns GK och Åsele Nya GK, spelades för andra året i rad. Efter en spännande kamp slutade tävlingen oavgjord, vilket innebär att Rossöns GK tog andra inteckningen i pokalen tack vare seger föregående år
  • Under säsongen har vi haft 322 greenfeegäster. En ökning från föregående år med 40 gäster.
  • Klubben deltog i den riksomfattande aktiviteten ”Golfens Dag” i slutet av maj med ett 50-tal besökande.

 

KLUBBMÄSTARE mm

Klubbmästare år 2019:

Erik Centerlind stod som segrare i klubbmästerskapet, som spelades 3-4 augusti.

Baltzar Open 2019:

Stig Näslund, Kramfors, segrade i den gemensamma dam/herrklassen.

ICA-golfen 2019:

Torbjörn Sennström blev årets slutsegrare i ICA-golfen.

 

SLUTORD

Vi kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år för Rossöns Golfklubb, med en bana i fint skick och ett ökat antal greenfeegäster.

Utan engagerad personal och många nedlagda ideella arbetstimmar skulle detta inte vara möjligt.

Vi kommer att fortsätta utveckla banan och allt runt den i den takt de ekonomiska möjligheterna medger så att den, när klubben fyller 30 år år 2021, är i bättre skick än någonsin.

Med dessa rader vill vi tacka anställda, sponsorer, gäster och ideella krafter för säsongen 2019. Vi ser nu fram emot ett nytt spännande golfår 2020.

Rossön i mars 2020

Lennart Öhgren, Ole Lundgren, Ingrid Dahlén-Persson, Magnus Nilsson, Peter Westerlund, Sören Andersson, Mikael Gustavsson och Jens Vallin

 

Min golf
Samarbetspartners