Verksamhetsberättelse 2023

Namn Funktion År

Lennart Öhgren Ordförande 2023
Peter Westerlund Ledamot 2023
Jens Vallin Ledamot 2023
Åke Lundgren Ledamot 2023
Ingrid Dahlén Persson Ledamot 2023-2024
Anton Persson Ledamot, 2023-2024
Magnus Nilsson Ledamot (vice ordförande) 2023-2024
Sören Andersson Ledamot (sekreterare) 2023-2024
Jonas Eriksson Suppleant – 1 2023
Dan Persson Suppleant – 2 2023
Lars Moberg Suppleant – 3 2023
Per-Åke Bölander Revisor 2023
Lennart Eriksson Revisor 2023
Inger Rundqvist Revisorssuppleant 2023
Gerd Rinzén Valberedning (sammankallande) 2023
Gina Öhgren Valberedning 2023
Ingrid Dahlén-Persson Valberedning (styrelsens repr) 2023
Under året har sju (7) protokollförda möten hållits (inkl årsmöte).

PERSONAL
Olle Bölander och Jan-Inge Jansson har varit anställda hela året. För båda har lönebidrag erhållits från Arbetsförmedlingen och Strömsunds kommun. I sammanhanget kan konstateras att kommunen, inför år 2024, beslutat att dra in det lönebidrag den stått för, sammanlagt ca 50 000 kr.

Olle och Jan-Inge har under icke golfsäsong biträtt Rossöns IF med arbete på ishockeyplanen och Rossöns IF:s skidspår. I gengäld har Rossöns IF:s anställde, Magnus Berg hjälpt golfklubben under sommaren. Magnus har dock under stor del av 2023 varit sjukskriven och därigenom ej kunnat arbeta så mycket.. Inför vintern 2024 har därför överenskommits mellan klubbarna att Rossöns IF betalar 5 000 kr/månad i till klubben för  Olles och Jan-Inges arbete åt Rossöns IF under fem månader.

Kansliet bemannas förtjänstfullt  av Pecka Andersson genom ett samarbete med Rossöns Fiskevårdsområdesförening

Ideella krafter har också hjälpt till med klippning, röjning och arbete i serveringen under säsongen.

GOLFÅRET 2023

Banan har varit i ett fantastiskt skick under säsongen, vilket har omvittnats av våra medlemmar och de ca 300 greenfeegäster som besökt vår bana. Vår duktiga personal och många ideella insatser ska ha ett stort tack för att banan varit i fint skick.

Antalet medlemmar ligger på i stort sett samma nivå som föregående år.

UTBILDNING FÖR GRÖNT KORT
Som tidigare år har Rossöns GK erbjudit nybörjare gratis golfkurs och medlemskap första året i klubben. 2023 deltog 12 personer i denna utbildning. All praktisk utbildning hölls av klubbens pro, Patric Nilsson från Örnsköldsvik, medan klubben ansvarat för de teoretiska delarna i utbildningen.

Satsningen på utbildning och gratis golfkurs leder förhoppningsvis till att vi får fler ”hemmaspelare” på banan.

ANSLAG OCH BIDRAG

Under 2023 beviljades klubben 32 000 kronor i anläggningsbidrag och 5 900 kronor i marknadsförings-och administrationsbidrag. från Strömsunds kommun.  Från kommunen har även erhållits bidrag med drygt 5 000 kr för verksamhet för äldre.

Från Länsstyrelsen i Jämtland har erhållits 60 000 kr i bygdeavgiftsmedel.

INVESTERINGAR

Under verksamhetsåret har det längsgående diket vid flygfältet på hål 2/10 grävts ur och fyllts med dräneringsslang, grus och matjord.

På hål 6/15 har fairway breddats med ca. 10 meter vid landningsområdet efter utslaget från tee. Båda dessa områden ska förhoppningsvis kunna vara spelbara fullt ut under säsongen 2024.

===================================================

MEDLEMSSTATISTIK 2023-12-31
Fullvärdig medlem                   109
Senior-B (Sverige)                     57
Senior B (utland))                     55
Golfkursmedlem                        16
Passiva                                      3

Totalt:                                      240

Vi kan konstatera att medlemsantalet minskat med 14 personer jämfört med föregående år,

Trots att medlemsantalet minskat något har erlagda medlemsavgifter ökat med ca 16 700 kr, vilket delvis förklaras av att antalet fullvärdiga medlemmar ökat sedan föregående år.

Antalet juniorer som är medlemmar uppgår till 22 st.

AKTIVITETER/ TÄVLINGSVERKSAMHET

Under året har 14 tävlingar anordnats med sammanlagt 200 starter, en ökning med 24 starter.
Under sommaren spelades den uppskattade ICA-golfen under 13 veckor med sammanlagt 125 starter, en minskning med 4 starter.
Matchspelstävlingen River Cup, mellan Rossöns GK och Åsele Nya GK, spelades för sjätte året i rad. Efter två dagars spel stod Åsele Nya GK som segrare och tog därmed sin andra inteckning i pokalen.
Under säsongen har vi haft ca 300 greenfeegäster.

KLUBBMÄSTARE mm

Klubbmästare år 2023:
Anton Persson stod som segrare i klubbmästerskapet, som spelades 5-6 augusti.
Baltzar Open 2023:
Lennart Öhgren segrade i den gemensamma dam/herrklassen.
ICA-golfen 2023:
Jens Vallin blev årets slutsegrare i ICA-golfen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Min golf
Samarbetspartners