Historik

Varför golfbana i Rossön?
I början av 1990-talet diskuterade ett antal politiker i Strömsunds kommun möjligheten att bygga en golfbaneanläggning någonstans i kommunen. Fritidskontoret i kommunen sände ut enkäter i frågan, med bl a undersökning av lämpligt markområde samt ekonomiska möjligheter. Efter stormöte med bygdens befolkning samt representanter från Östersund-Frösö beslutades vid detta möte att bilda en golfklubb i Rossön. Rossöns GK bildades i januari 1991, sedan började det strävsamma arbetet att åstadkomma en golfbaneanläggning i Näsets by.

Förekomsten av en golfbana i Strömsunds kommun har många anledningar:

  • Golfsporten ökar ständigt varje år både i Sverige och Europa.
  • En kommun med golfbana drar till sig större antal turister.
  • Tillgången av en golfbana är ett betydelsefullt inslag för näringslivet, ett fint komplement till vad vår kommun i övrigt kan erbjuda: jakt, fiske, bärplockning, skidåkning, vacker natur och frisk luft – ja det mesta som kan inrymmas i begreppet livskvalitet.
  • En golfbana skapar arbetstillfällen dels under byggtiden, dels flera fasta helårstjänster samt säsongsarbeten speciellt lämpade för ungdomar.
  • En satsning på en golfbana, i förening med andra satsningar på livskvalitet och överlevnadsmöjligheter i vår kommun, skulle kunna bidraga till att företag (tack vare den frihet modern kommunikationsteknik erbjuder) väljer att etablera sig här istället för i redan överetablerade områden i vårt land.
  • De turist och fritidssatsningar som vanligtvis gjorts och görs är i många fall riktade mot en viss grupp människor. Golf är en av de få fritidsaktiviteter som kan bedrivas på lika villkor oberoende av kön, ålder och fysiska förutsättningar.

Markupplåtelse och bygglov
Markupplåtelseavtal skrevs den 15 oktober 1991.
Byggnadsnämnden i Strömsunds Kommun lämnade positivt förhandsbesked och dispens från Strandskyddsförbudet den 22 augusti 1991.
Bygglov beviljades den 27 april 1993.

Förbundstillhörigheter
Rossöns Golfklubb är medlem i Svenska Golfförbundet och i Svenska Riksidrottsförbundet. Klubbnummer 368.
Rossöns Golfklubb tillhör Jämtland–Härjedalens Golfförbund samt Jämtland–Härjedalens Idrottsförbund  (Föreningsnummer 30765-018).

Banarkitekter
Sune Linde och Kjell Strömqvist (Östersund–Frösö GK).

Min golf
Samarbetspartners