Besök från Bodums skola!

Eleverna swingar för fullt på rangen!

Härförleden fick vi besök av elever från Bodums skola. Med ungdomlig iver tränades det för fullt på rangen.

 

Innan eleverna fick slå på rangen hade läraren Gina Öhgren en kort redogörelse om klubben och kommande satsningar med gratis golfkurs nästkommande sommar. Som avslutning bjöd klubben på fika!

 

Skriv en kommentar

Min golf
Samarbetspartners