Hål 7/16

 

Gul tee 294/270 meter Ett kort dogleg höger hål där den långtslående, med en väl avvägd fade, kan satsa för green. Vid greenen, som är i två nivåer, finns en bunker till vänster och en kulle till höger.
Röd tee 270/237 meter
Par 4
Hcp 13/15
Sponsor: Deloitte
Hålvärd: Ulf Eriksson
Min golf
Samarbetspartners