Hål 6/15

 

Gul tee 464/469 meter Här gäller precision vid utslaget. Diken och skog fångar upp både hookade och slicade utslag. Det högra diket, ca 170 meter från gul tee, markerar sidovattenhinder ända fram till green. Har du träffat fairway på utslaget bör du inte ha några problem att nå green på tre slag.
Röd tee 365/341 meter
Par 5
Index 5/6
Sponsor: ICA Nära Dorohallen
Hålvärd: Magnus Nilsson
Min golf
Samarbetspartners